ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • სვეტლანა ანანიევა

    პროფესორი

    მ. ო. აუეზოვის სახელობის ლიტერატურისა და ხელოვნების ინსტიტუტის მსოფლიო ლიტერატურისა და საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების ხელმძღვანელი

    ალმატი, ყაზახეთი