ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • მერაბ ღაღანიძე

    პროფესორი, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი