ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • English
  • ქართული
  • მარსელო პოტოკო

    სლოვენიოლოგიის კათედრა, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, პრიმორსკას უნივერსიტეტი

    კოპერი, სლოვენია