ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • English
  • ქართული
  • ჯერი უაითი

    პროფესორი, სასკაჩევანის უნივერსიტეტი.
    სასკატუნი, კანადა