ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • რუტა ბრუზგენე

    ნიკოლას რომერისის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი

    (ლიტვა, ვილნიუსი)