ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • English
  • ქართული
  • მირანდა ტყეშელაშვილი
    • შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურს ინსტიტუტის სწავლული მდივანი;
    • ქართული ლიტერატურის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი