ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • მარინე ტურაშვილი

    შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურს ინსტიტუტის ფოლკლორის განყოფილების  მეცნიერ თანამშრომელი