ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • English
  • ქართული
  • მაკა ელბაქიძე (თავმჯდომარე)
    • შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე
    • თსუ ასოცირებული პროფესორი