ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • ირმა რატიანი (თავმჯდომარე)
    • შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი
    • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი