ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • ლელა წიფურია
    • თსუ ვიზუალური ხელოვნების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის პროფესორი