ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • English
  • ქართული
  • ალექსანდრ სტროევი

    „ახალი სორბონა ‐ პარიზი 3“ უნივერსიტეტის პროფესორი

    (პარიზი, საფრანგეთი)