ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • English
  • ქართული
  • ადა ნემსაძე

    შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურს ინსტიტუტის ქართული ლიტერატურის განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი