ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • English
  • ქართული
  • ჯონათან როპერი
    • ტარტუს უნივერსიტეტის ესტონური და შედარებითი ფოლკლორის დეპარტამენტის წამყვანი მკვლევარი