ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • English
  • ქართული
  • ჩატარების ადგილი

    შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. მ. კოსტავას ქ. 5, თბილისი 0108, საქართველო.