ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • English
 • ქართული
 • სიმპოზიუმის სპიკერი

  გაგა ლომიძე

  • ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი
  • კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაციის (GCLA) პრეზიდენტი

  *სპიკერების სრული სია იხილეთ აქ