ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • English
 • ქართული
 • სიმპოზიუმის სამეცნიერო კომიტეტი

  ირმა რატიანი

  თავმჯდომარე

  შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი,

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

  (თბილისი, საქართველო)

  გიორგი შარვაშიძე

  თანათავმჯდომარე

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი

  (თბილისი, საქართველო)

  რუტა ბრუზგენე

  ნიკოლას რომერისის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი

  (ლიტვა, ვილნიუსი)

  რახილაგაიბულაევა

  ბაქოს სლავური უნივერსიტეტის პროფესორი

  კომპარატივისტული ლიტერატურის აზერბაიჯანის ასოციაციის პრეზიდენტი

  (ბაქო, აზერბაიჯანი)

  მანანა კვაჭანტირაძე

  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

  შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ქართული ლიტერატურის განყოფილების ხელმძღვანელი

  (თბილისი, საქართველო)

  იურატე ლანდსბერგიტე-ბეხერი

  ფილოლოგიის დოქტორი

  ლიტვური კულტურის კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

  (ლიტვა, ვილნიუსი)

  გაგალომიძე

  შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ლიტერატურის თეორიისა და კომპარატივისტიკის განყოფილების ხელმძღვანელი,

  კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული

  ასოციაციის (GCLA) პრეზიდენტი

  (თბილისი, საქართველო)

  ჯესიკა პრესმანი

  სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

  დიგიტალური ფილოლოგიის ცენტრის ხელმძღვანელი

  (სან დიეგო, აშშ)

  ალექსანდრსტროევი

  ახალი სორბონა ‐ პარიზი 3 უნივერსიტეტის პროფესორი

  (პარიზი, საფრანგეთი)

  ოლგა ჩერვინსკაია

  იური ფედკოვიჩის სახელობის ჩერნოვცის ეროვნული უნივერსიტეტის პროფესორი საზღვარგარეთის ლიტერატურის, ლიტერატურის თეორიისა და სლავური ლიტერატურის კათედრის გამგე

  (უკრაინა, ჩერნოვცი)

  ბელა წიფურია

  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

  შედარებითი ლიტერატურის

  ინსტიტუტის ხელმძღვანელი

  (თბილისი, საქართველო)