ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • English
 • ქართული
 • სიმპოზიუმის სპიკერი

  ელკა ტრაიკოვა

  • ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი
  • ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემიის ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი

  *სპიკერების სრული სია იხილეთ აქ