ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • English
  • ქართული
  • N სახელი EN / GE ელ-ფოსტა მისამართი EN / GE აფილაცია EN / GE პოზიცია EN / GE სიმპოზიუმის პანელი მოხსენების სათაური EN / GE მოხსენების ენა ფაილი