2019 წლის საერთაშორისო სიმპოზიუმის არქივი

ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • English
 • ქართული
 • დასახელება XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი, ლიტერატურათმცოდეობის თანამედროვე პრობლემები
  თემატიკა 1980-90 -იანი წლების პოლიტიკური მოვლენები და ლიტერატურული დისკურსი
  სექციები
 • პოლიტიკა და ლიტერატურა – ამბივალენტური მთლიანობა;
 • ლიტერატურული ტექსი როგორც წინასწარმეტყველება;
 • პოსტსაბჭოთა და პოსტსოციალისტური ქვეყნების ლიტერატურული ტენდენციები;
 • ინტერტექსტუალობა და პოსტმოდერნიზმი;
 • მწვავე ლიტერატურული თემების აქტუალიზაცია სემიოტიკურ სივრცეში – კინო/თეატრი/…
 • თარიღი სექტემბერი 25 - 27, 2019
  სიმპოზიუმის ენა ქართული, ინგლისური, რუსული
  ორგანიზატორები
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
 • კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია (GCLA)
 • Call for Papers in Russian / Подробности на русском

  მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ:

  • უნდა შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა და ატვირთოთ თეზისები – სიმპოზიუმზე რეგისტრაცია
  • თეზისის დეტალები:
   • ორ ენაზე – ქართულად და ინგლისურად (გთხოვთ, ყურადღება მიაქციოთ ინგლისური ტექსტის ხარისხს!);
   • მოცულობა – 250 სიტყვა. ორივე ენაზე შრიფტი – Sylfaen. შრიფტის ზომა – 10, ინტერვალი – 1;

  *ატვირთვის ბოლო ვადა – 15 მაისი!

  *არასწორად ატვირთული თეზისები და სარეგისტრაციო ფორმა არ განიხილება!

  • სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტი შეარჩევს მონაწილეებს
  • შედეგების შეტყობინების ბოლო ვადა – 20-25 მაისი, 2019

  შერჩეული მონაწილეებისათვის დაწესებულია სარეგისტრაციო გადასახადი:

  ქართველი მეცნიერებისათვის:

  • მოხსენებით გამომსვლელთათვის – 90 ლარი;
  • თანაავტორობით გამომსვლელთათვის (ორი თანაავტორი) – 130 ლარი;
  • დაუსწრებელი (სასტენდო) მოხსენებისთვის – 60 ლარი;
  • დაუსწრებელი (სასტენდო) მოხსენებისთვის თანაავტორობით (ორი თანაავტორი) – 90 ლარი

  საბანკო ანგარიში დაეგზავნებათ შერჩეულ მონაწილეებს!

  სარეგისტრაციო გადასახადი მოხსენებით გამომსვლელთათვის ითვალისწინებს შემდეგს:

  • სიმპოზიუმის ბეჭდური მასალა (პროგრამა, თეზისები);
  • ყავა–ჩაის შესვენებები სიმპოზიუმის დღეებში;
  • მსუბუქი სადილი (ლანჩი) სიმპოზიუმის დღეებში;

  სიმპოზიუმის დასრულების შემდეგ გამოიცემა სიმპოზიუმის მასალების კრებული:

  • რომელიც განთავსდება GOOGLE SCHOLAR-ის ბაზაში
  • რჩეული მოხსენებები, სტატიების სახით, დაიბეჭდება საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალში „სჯანი“, რომელიც განთავსებულია CEEOL, VABB-SHW, ERIH PLUS-ის და EBSCO-ს ბაზებში